Dróżki Św. Idziego

W 2007 roku wytyczono trasę turystyczną pnn “Dróżki Św. Idziego”. Nowy szlak w kolorze zielonym łączy Olsztyn ze Zrębicami. Wzdłuż trasy ustawiono tablice na temat życia Św. Idziego i o otaczającym go kulcie. Dróżki otrzymały w 2007 roku certyfikat Częstochowskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.