Historia kościoła i parafii

Parafia w Zrębicach istniała już w 1334 roku w spisach świętopietrza wymieniana jako Sdrzambicze (miejsce wytrzebione z krzaków i lasów). Według podania, wieś Zrębice powstała w czasie założenia grodu w Olsztynie, a więc za panowania króla Kazimierza Wielkiego, w pierwszej połowie XIV wieku. W XV wieku księga Uposażeń Jana Długosza podaje opis parafii, jej uposażenia i płaconych dla Biskupa krakowskiego dziesięcin (L.B. II 222). Parafia wspomniana jest także w 1529 roku jako należąca do dekanatu Lelowskiego, zaś w 1581 roku wieś Zrębice wymieniona jest jako należąca pod względem świeckiej administracji do zamku olsztyńskiego.

Następny opis parafii i kościoła drewnianego, którego lokatorem był król, podaje w roku 1598 wizytacja Jerzego kard. Radziwiłła, biskupa krakowskiego. Do parafii należały wtedy Zrębice, Krasawa i Kuźnica Łosiny. Z niej wydzielono w 1606 roku nową parafię w Poczesnej.

Kościół drewniany w 1778 roku chylił się już ku upadkowi (był to prawdopodobnie ten kościół drewniany, który został zbudowany z fundacji króla Kazimierza Wielkiego). W 1782 roku wizytator, ksiądz Jacek Kochanowski, nakazał gruntowny remont świątyni lub wybudowanie nowej. Obecnie istniejący drewniany kościół został zbudowany staraniem i kosztem proboszcza, księdza Wojciecha Bulińskiego, w 1789 roku. Przypuszczalnie znajdują się w nim pewne fragmenty pierwszego kościoła.

Zabytki znajdujące się w kościele to:

  • obraz św. Idziego malowany staraniem księdza proboszcza Bartłomieja Magdalińskiego w 1652 roku do kaplicy Św. Idziego na polach, przeniesiony do kościoła w 1789 roku wskutek zniszczenia kaplicy,
  • obraz Matki Bożej zwany Betlejemką w bocznym ołtarzu, pochodzący z XV wieku, pędzla nieznanego artysty,
  • figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego pochodząca z XVII w. (Betlejemka i figura skradzione w 1998 roku),
  • figury Świętych Pustelników: Św. Antoniego, Św. Pawła i figura Św. Stanisława B.M,
  • kamienna chrzcielnica ze zwieńczeniem łańcuszkowym z XVIII wieku,
  • ołtarze barokowe, również z XVIII wieku,
  • kropielnica miedziana z roku 1717,
  • dzwon w drewnianej dzwonnicy z 1632 roku.

Wokół kościoła rosną ok 300-letnie zabytkowe lipy.